Hasící přístroje

Práškové:

Hasící přístroje práškové jsou určeny k hašení požáru v počáteční fázi, vhodné pro dopravní prostředky, v obchodě, průmyslu, archívech, v domácnostech, všude, kde nesmí dojít k poškození vodou nebo pěnou, i elektrická zařízení pod napětím do 1000 V.


Hasicí přístroje požární třídy A,B,C

Vhodné: na všechny třídy požáru A,B,C, na hašení téměř všech pevných látek hořících plamenem nebo žhnutím (dřevo, uhlí, textil, papír, sláma, seno, plasty..), na kapalné látky i plynné látky hořící plamenem

Nevhodné: k hašení požárů sypkých materiálů (piliny, hořl. prachy...), na hašení hořlavých kovů, hašení jemné mechaniky a elektroniky

Nesmí být použity: hasicí přístroje práškové nesmí být použity k hašení lehkých hořlavých a alkalických kovů, volně uložených kusovitých, vláknitých a pod. materiálů pro nebezpečí požáru a případný výbuch.


Hasicí přístroj práškový PR1e (skladem)

Hasicí přístroj práškový PR2e  (skladem)

Hasicí přístroj práškový P6Te (skladem)

Hasicí přístroj práškový P6Th  (skladem)Vodní V9Ti

skladem

Hasící přístroje vodní jsou určeny k hašení požáru v počáteční fázi, vhodné v papírenském a dřevařském průmyslu, skladech tekutých hořlavých látek apod. Nesmí být použity u elektrických zařízení pod napětím.Hasicí přístroje požární třídy A

Vhodné: hasicí přístroje vodní jsou vhodné pro hašení požáru pevných látek např. dřevo, papír, uhlí, textilie, guma a pouze v nutnosti použitelné k hašení menších množství hořlavých kapalin mísících se s vodou jako líh, éter, apod.

Nevhodné: hasicí přístroje vodní jsou nevhodné pro hašení hořlavých kapalin nemísících se s vodou jako benzín, motorová nafta, minerální oleje, dále k hašení hořlavých plynů k hašení látek, materiálů a zařízení, kde je nebezpečí škod promáčením vzhledem k cennosti.

Nesmí být použity: hasicí přístroje vodní nesmí být použity hašení elektrických zařízení pod proudem a v jejich blízkosti, lehkých a hořlavých alkalických kovů, termitů, karbidu vápníku apod.


Sněhové S5
skladem

Hasící přístroje sněhové jsou určeny k hašení požáru v počáteční fázi, v uzavřených prostorách, výpočetní techniky, telefonních ústředen, laboratoře, kuchyně, sklady s potravinami, muzea, galerie, sklady hořlavých plynů a chemikálií, i elektrická zařízení pod napětím do 1000 V.Hasicí přístroje požární třídy B,C

Vhodné: hasicí přístroje sněhové jsou vhodné k hašení elektrických zařízení pod proudem, hořlavých kapalin, plynů, potravin a k využití pro laboratoře, jemnou mechaniku a elektronická zařízení.

Nevhodné: hasicí přístroje sněhové jsou nevhodné pro požáry tuhých hořlavin typu dřeva, textilií, uhlí na otevřených prostranstvích s velkou výměnou vzduchu.

Nesmí být použity: hasící přístroje sněhové nesmí být použity k hašení lehkých hořlavých a alkalických kovů, hořlavých prachů a volně uložených kusovitých, vláknitých a pod. materiálů pro nebezpečí výbuchu a rozšíření požáru.


Pozor !!! Sníh oxidu uhličitého dosahuje teplotu -76°C a při potřísnění pokožky vzniká nebezpečí omrzlin!

Nová vrstva...